Prevenirea incendiilor si lupta impotriva acestora, precum si executarea tuturor activitatilor de protective civila, prin constituirea la nivelul obiectivelor beneficiarilor a unor servicii pentru situatii de urgenta (Prevenirea si Stingerea Incendiilor, inclusiv Protectie Civila), de la categoria I pana la categoria a-V-a, reprezinta principalul obiect de activitate al acestei divizii.

FORCE 1 FIRE & RESCUE pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele servicii :

 • Servicii de urgenta, incadrate cu personal atestat profesional si instruit in acest sens, echipat si dotat corespunzator (dispecerat  si    patrula de rond,  cu rol de prevenire a incendiilor si de interventie in situatii de urgenta);
 • Asigurarea de autospeciale de stins incendii dotate corespunzator si incadrate cu echipaje, la obiectivele unde instalatiile automate pentru stingerea incendiilor nu exista, sunt defecte, in reparatie sau revizie;
 • Executarea unor controale periodice pe linia prevenirii si stingerii incendiilor pentru depistarea si inlaturararea starilor de pericol ce pot genera initierea sau dezvoltarea incendiilor, cu informarea operativa a conducerii obiectivului si elaborarea planului de masuri pentru remedierea aspectelor deficitare constatate;
 • Supravegherea si verificarea functionarii  in parametrii proiectati a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilor precum si a mijloacelor manuale de interventie (stingatoare, furtune, tevi, etc.) si revizuirea, repararea si completarea acestora;
 • Consultanta pentru intocmirea dosarului si obtinerea Avizului de securitate la incendiu, respectiv a Autorizatiei de securitate la incendiu;
 • Elaborarea documentelor de organizare a activitatilor pentru prevenire si stingere a incendiilor si a planurilor de aparare impotriva incendiilor;
 • Consultanta asigurata beneficiarului in vederea  indeplinirea obligatiilor pe care le are acesta conform legii in cadrul organizarii activitatilor de protectie civila;
 • Elaborarea documentelor specifice pe linie de protectie civila;
 • Pentru autoritatile locale: consultanta si intocmirea documentelor specifice situatiilor de urgenta (organigrama serviciu voluntar de urgenta, regulamentul de organizare si functionare, planul de analiza si acoperirea riscurilor, planurile de raspuns – de protectie si interventie).

Strategia de dezvoltare a societatii vizeaza in primul rand prestarile de servicii de stingere a incendiilor si protectie civila la obiective mari, complexe si de importanta deosebita.

Pe linia colaborarii cu furnizorii de materiale, accesorii si echipamente specifice, promovam relatiile numai cu firme certificate ISO si autorizate de catre organele competente.

Personalul FORCE 1 FIRE & RESCUE detine:

 • Brevete de pompier specialist eliberate de IGSU in domeniul prevenirii incendiilor si pentru organizarea interventiei;
 • Autorizatii de evaluator de risc de incendiu eliberate de IGSU;
 • Atestate de verificator si expert MLPT pentru categoria “C” securitate la incendiu necesara avizarii proiectelor;
 • Autorizatii de experti in domeniul mediilor explozive eliberate de INSEMEX Petrosani;
 • Autorizatii de salvatorii in medii toxice si explozive eliberate de INSEMEX Petrosani;
 • Autorizatii de salvatori de la inaltime eliberate de INSEMEX Petrosani;
 • Brevete de inspectori de protectie civila;
 • Atestate de specialisti in verificare proiecte (RADTI, RADTP) si de responsabil supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor sub presiune (RSVTI) eliberate de ISCIR.

Inginerii si ofiterii din organigrama societatii pot acorda asistenta tehnica in domeniul securitatii la incendiu, sprijinind beneficiarii cu solutii pertinente si eficiente in toate fazele de derulare a unei investitii (proiectare, modernizare, extindere, schimbare de destinatie, executie si punere in functiune) si pe timpul exploatarii constructiilor si instalatiilor.

VALORILE NOASTRE

 • Orientare catre client

MISIUNEA NOASTRA

        ZERO INCIDENTE!